دسته: ویدیو

عادات مدیران موفق چیست؟

مدیران موفق چه کسانی هستند؟ مدیران موفق می دانند که موفقیت به هر نحوی، فعالیتی زمان بر است. بیشتر مدیران برتر می دانند که موفقیت باید در فرد پرورش یابد. موفقیت، فعالیتی روزانه است که تمام اهداف زندگیتان را شامل می شود.برای رهبری کردن برنامه خودتان، باید عاداتی را خلق کنید که شما را تقویت […]