بایگانی برچسب ها: احساس خوشبختی

راههای احساس خوشبختی ؛ چرا احساس خوشبختی نمیکنیم

چرا احساس خوشبختی نمیکنیم ؟ غمگین نبودن و احساس شادی داشتن برای همه یکسان نیست. برای بسیاری از مردم، راز تجربه یک زندگی شاد در همگام شدن با جامعه و پیروی از دستورات غیرمتعارف آن نهفته است. شادی می تواند به دیگران وابسته باشد. ما تلاش می کنیم افراد دیگر را تحت تأثیر قرار داده […]

تکنیک های مثبت اندیشی : چگونه مثبت اندیش باشم ؟

این روزها مبحث مثبت اندیشی به شدت باب شده است. چه کسی نمی خواهد تأیید کند که همه چیز خوب است و در نتیجه احساس خوشبختی کند؟ یک پیشنهاد ساده وجود دارد که همه آن را به منفی باف ها ارائه می دهند: “مثبت فکر کنید!“. البته ماجرا به این سادگی ها هم نیست. بلکه […]