بایگانی برچسب ها: انتقاد کردن از دیگران

چگونه انتقاد کنیم ؟ روش صحیح انتقاد از دیگران چیست؟

چگونه دیگران را متوجه اشتباهشان کنیم ؟ شاید برای بعضی از افراد، انتقاد کردن و یا انتقاد شنیدن، کار درستی نباشد. اما خوب است بدانید که انتقاد، بخش ضروری زندگی برای رشد و پیشرفت است، اما اگر به درستی بیان نشود می تواند منجر به درگیری و دلخوری شود. حتما در دور و اطرافتان افراد […]