بایگانی برچسب ها: برخورد با رفتار سمی

مشخصات افراد سمی چیست؟

احتمالا شما هم در روابط خود، با افرادی مواجه شده اید که رفتارهای آن ها، حاکی از انرژی های منفی است که از خود ساطع می کنند. اصطلاحا به این افراد، افرادی با رفتارهای سمی می گویند. آدمهای سمی زندگی می توانند روح زندگی را از شما بگیرند و احساسات مثبت را زایل کنند. به […]