بایگانی برچسب ها: مثبت اندیشی

تکنیک های مثبت اندیشی : چگونه مثبت اندیش باشم ؟

این روزها مبحث مثبت اندیشی به شدت باب شده است. چه کسی نمی خواهد تأیید کند که همه چیز خوب است و در نتیجه احساس خوشبختی کند؟ یک پیشنهاد ساده وجود دارد که همه آن را به منفی باف ها ارائه می دهند: “مثبت فکر کنید!“. البته ماجرا به این سادگی ها هم نیست. بلکه […]