بایگانی برچسب ها: مقابله با ترس از آینده

راه های مقابله با ترس از آینده نامعلوم کدامند؟

چگونه بر ترس از آینده غلبه کنیم ؟ ترس یکی از احساسات ابتدایی است که به عنوان بخشی از غریزه انسانی شناخته می شود. ترس احساسی است که در اثر تهدید، خطر، درد یا آسیب ایجاد می شود. این احساسات غریزی طبیعی، آنزیم هایی را در بدن آزاد می کند که ما را به سمت […]