بایگانی برچسب ها: نفرت کارمندان از مدیران

دلایل تنفر کارمندان از مدیران ؛ چرا کارمندان از مدیران متنفرند؟

چرا کارمندان از مدیران متنفرند؟ چه کارمند باشید و یا چه مدیر، در سطوح مختلف دیده ایم که برخی از کارمندان از برخی از مدیران متنفر هستند. این تنفر از مدیران دلایل مختلفی دارد، حتی دیده شده است که برخی از مدیرانی که رفتار مناسبی هم دارند، مورد نفرت کارمندان قرار می گیرند و همین […]